Informatievoorziening
Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind. Wij hebben voor de informatievoorziening de volgende kanalen.  

Schriftelijke informatie
De nieuwsbrief Christalk!verschijnt wekelijks en wordt verspreidt via mail en onder inlog ouders op de website. Kopij kunt u inleveren bij: hetchristal@gpown.nl 

  • In groep 1 en 2 krijgen de kinderen elke week aan het begin de kleuterinfo mee met daarin informatie over waar de kinderen over gaan werken.
  • Uitnodigingen voor gesprekken en ouderavonden komen doorgaans via de mail.
  • De Schoolgids 2016-2017

Mondelinge informatie
Er worden diverse soorten bijeenkomsten voor ouders en kinderen georganiseerd:

   • Het cursusjaar wordt geopend op de eerste dinsdagavond van het nieuwe schooljaar met een gezamenlijke opening en een nieuwjaarsreceptie.
   • In de eerste maand van het nieuwe cursusjaar vinden intakegesprekken plaats waarbij alle ouders met hun kinderen in gesprek gaan met de nieuwe leerkracht(en) over wat belangrijk is voor het vervolg van het schooljaar. In dat gesprek wordt met elke ouder afgesproken hoe en met welke frequentie er verder contact wordt gehouden.
   • Er worden naar gelang de behoefte verschillende ouderavonden georganiseerd.
   • Voor nieuwe ouders is er een open dag en een kennismakingsavond.

Digitale informatie
Op deze website vindt u veel belangrijke en praktische informatie aangaande onze school. 
We vinden het belangrijk dat de privacy gewaarborgd wordt en daarom zullen er op het openbare gedeelte van de website geen persoonlijke gegevens van leerlingen en leerkrachten gepubliceerd worden.
Ook maken we gebruik van een eigen Facebookpagina voor de verspreiding van het laatste nieuws. Deze pagina is openbaar en daarom wordt er zorgvuldigheid in acht genomen als het gaat om het plaatsen van foto’s.
Mocht u als ouders bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s van uw kind(eren) op de website, of op Facebook dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Schoolbezoek ouders
Ieder cursusjaar organiseren we voor alle ouders 2 inloopochtenden. (wordt opgenomen in de jaarplanning).

Overige contacten
Het is doorgaans mogelijk een leerkracht na schooltijd te spreken. Dat kan telefonisch, maar op school langskomen mag ook. In principe blijft iedere leerkracht na schooltijd nog geruime tijd aanwezig. Toch is het verstandig om van te voren even een afspraak te maken. Daarnaast is het ook mogelijk elkaar regelmatig schriftelijk te informeren via de mail. Afspraken hierover maakt u bij het intakegesprek aan het begin van het cursusjaar.