Tussenschoolse opvang (TSO)
Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Om dit mogelijk te kunnen maken is er een vast en getraind team van zo’n 15 ouders. Er wordt in de klas met de leerkracht gegeten, behalve bij de kleuters. Daar eet een TSO-ouder met de kinderen. De kinderen en leerkrachten hebben een half uur pauze. De TSO-ouders zorgen ervoor dat de pauze een fijne tijd is waarin de kinderen even hun energie kwijt kunnen op een manier die bij het kind past.